konkurs-unijny-zapytanie-ofertowe

Kraków, dnia 21.12.2015 r.

Zapytanie ofertowe na wzornicze opracowanie „Systemu PARKLET” w związku realizacją przez ZANO Mirosław Zarotyński projektu w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałania 2.3.2. „Bony na innowacje dla MŚP”, pn. „System PARKLET”

Aby pobrać zapytanie ofertowe wraz z załącznikami proszę kliknąć w link: Pobierz zapytanie